رویال پلاستیک کارن

شرکت تولیدی رویال پلاستیک

صورتحساب و اسناد حسابداری

جهت دریافت اسناد حسابداری درخواست جدید ثبت نمایید.

پیش فاکتور: ابتدا شماره سفارش را از سایت و یا از بخش سفارشات، دریافت و در قسمت موضوع درخواست درج کنید. سپس درخواست خود را ارسال نمایید. بعد از دریافت پیامک، سند مربوطه را از لیست درخواست ها دانلود نمایید؛

فاکتور فروش: برای دریافت فاکتور قطعی، شماره فاکتور را در قسمت موضوع درخواست درج کنید. سپس درخواست خود را ارسال نمایید. بعد از دریافت پیامک، سند مربوطه را از لیست درخواست ها دانلود نمایید؛

صورت حساب: برای دریافت آخرین صورت حساب مالی، درخواست خود را ارسال نمایید. بعد از دریافت پیامک، سند مربوطه را از قسمت دریافت با فرمت pdf دانلود نمایید؛

[nirweb_ticket]

ورود | ثبت نام